Skip to main content
BydleníČlánkyProdej / Koupě

Zamítnutí návrhu na vklad do katastru nemovitostí?

Přidal/a 12. 10. 202311 dubna, 2024Žádné komentáře3 min. čtení

Zápis do katastru je klíčovým krokem při prodeji nebo nákupu nemovitosti. Tato fáze transakce představuje důležité finále, kdy obě strany očekávají, že proces bude brzy dokončen. Avšak může se stát, že nastane problém, a to v případě, kdy úřad nepovolí zápis. Důležité je rozlišit, zda se jedná o nedostatky, které lze odstranit, a tím získat čas na řešení, nebo nedostatky neodstranitelné, kter zpomalí celý proces.

V případě odstranitelných nedostatků jde o menší chyby, jako jsou:

  • Záměna písmen ve jménech a příjmeních účastníků.
  • Chyby v uvedených adresách.
  • Nesprávná rodná čísla.
  • Neprověřené podpisy (podívejte se, u kterých dokumentů je nutné ověření).
  • Použití kopií dokumentů tam, kde je požadováno originál.
  • Nekompletní nebo nezaplacený správní poplatek.

Úřad vám dá šanci tyto nedostatky napravit a stanoví vám na to určitou lhůtu. Po odstranění těchto vad bude zápis povolen.

Pokud však jde o neodstranitelné nedostatky, což jsou závažnější problémy, jako:

  • Právní překážky, které brání převodu nemovitosti.
  • Nesprávná identifikace a vymezení nemovitosti, což znamená, že všechny zdroje informací o nemovitosti, včetně Prohlášení vlastníka, musí být v souladu s údaji uvedenými ve smlouvách a katastrálním zákonu.
  • Opomenuté spoluvlastnické podíly na pozemku.
  • Chyby v dokumentu zápisu, jako je například absence podpisu nebo nedostatečně určená kupní cena v kupní smlouvě.

Úřad váš návrh na zápis zamítne. V takovém případě není možné podat odvolání, a jedinou možností je vzít návrh zpět.

Když se rozhodnete vzít návrh zpět, máte možnost proces znovu spustit po 30 dnech. Toto období slouží k tomu, aby se rozhodlo, zda podáte žalobu k soudu. Pokud se tak nestane, dojde k uzavření řízení a nový návrh na zápis nemovitosti můžete podat. V takovém případě nemusíte čekat na vypršení lhůty pro podání žaloby, což by bylo případem, pokud byste návrh nevzali zpět a úřad jej zamítl.

Celkově je administrativa spojená s realitními transakcemi složitá, a proto je důležité věnovat jí patřičnou pozornost. Pokud se rozhodnete provádět prodej nebo nákup nemovitosti sami, měli byste alespoň pro tvorbu kupní smlouvy a přípravu dokumentů pro katastr nemovitostí využít profesionální pomoc. To vám zajistí klid a jistotu, což jsou důležité faktory při takových významných obchodech, které zahrnují váš majetek, úspory a závazky.