Skip to main content
Prodej / Koupě

Družstevní byt versus osobní vlastnictví

Přidal/a 28. 6. 202325 září, 2023Žádné komentáře2 min. čtení

Jaký je rozdíl mezi koupí družstevního bytu a bytu v osobním vlastnictví?

Družstevní byt – byt, který je ve vlastnictví družstva, ke kterému má člen družstva v rámci práv a povinností spojených s členstvím v družstvu právo nájmu.

Družstevní byt není koupí.

Je převodem členských práv a povinností s právem nájmu bytu za předem dohodnutou částku. Majitelem bytové jednotky na listu vlastnictví stále zůstává příslušné družstvo. Byt v osobním vlastnictví je skutečným prodejem bytu se zápisem nových majitelů do katastru nemovitostí.

Jaká je možnost pozdějšího převodu bytu v družstevním vlastnictví na osobní vlastnictví? Dá se zjistit již při koupi, zda bude převod možný?

Podmínkou převodu bytu v družstevním vlastnictví je vyplacení anuity (rovnoměrné splátky kupní ceny nemovitosti bývalému majiteli, například městu). Po vyplacení anuity nic nebrání převodu bytových jednotek do osobního vlastnictví na základě podaného prohlášení vlastníka na katastr nemovitostí. Kdy se budou bytové jednotky převádět do osobního vlastnictví, vědí na příslušném družstvu. Záleží na zůstatku částky anuity a rozhodnutí členské schůze družstevníků. Banky poskytují hypoteční úvěr i na byty v družstevním vlastnictví, pokud družstvo písemně potvrdí, že se budou byty převádět do osobního vlastnictví nejpozději do jednoho roku.

Do jaké míry mohu o svém bytě rozhodovat a na co se musím ptát družstva? (myšleno prodej bytu, pronájem, rekonstrukce, atd.)

Družstvo o převodu členských práv a povinností s právem nájmu bytu nerozhoduje. Družstvu se dohoda o převodu pouze dává prokazatelně na vědomí. Na druhé straně většina družstev má podmínku nahlášení skutečnosti, že byt budeme pronajímat. K rekonstrukčním pracím v bytě je potřeba souhlasu družstva.