Skip to main content
PronájemRady a tipy

Jak se zbavit problematického nájemníka?

Přidal/a 7. 8. 202326 září, 2023Žádné komentáře2 min. čtení

Pronajímáte byt a váš nájemník, který podepsal roční nájemní smlouvu, náhle přestal platit nájemné. Smlouva má skončit letos v prosinci, ale stále se odmítá vystěhovat. Co můžete udělat?

Pokud se dostanete do situace, kdy nájemník přeruší platby a odmítá byt opustit, je několik kroků, které můžete podniknout:

 

1. Ukončení nájemní smlouvy: Nejdříve musíte oficiálně ukončit nájemní smlouvu. Pokud nájemník nezaplatil nájemné a náklady za služby po dobu alespoň tří měsíců, porušuje smlouvu závažným způsobem, což vám umožňuje vypovědět smlouvu bez výpovědní doby. Před výpovědí je však nutné nájemce vyzvat, aby dluh zaplatil v určené lhůtě.

 

2. Výpověďní lhůta: Po výpovědi musíte dodržet stanovenou výpovědní lhůtu, která obvykle činí kolem tří měsíců.

 

3. Soudní kroky: Pokud nájemník neopustí byt ani po výpovědi a uplynutí výpovědní lhůty, můžete podat žalobu na vyklizení bytu. Soud rozhodne, zda má nájemce byt opustit. Pokud rozhodne ve váš prospěch, můžete požadovat náhradu za užívání bytu do doby, než bude vyklizen.

 

4. Exekuce: Pokud nájemník i po soudním rozhodnutí odmítá byt opustit, můžete podat žádost o exekuci. Soudní exekutor vám pomůže zajistit vyklizení bytu.

 

5. Trestní oznámení: Alternativně můžete podat trestní oznámení za neoprávněný zásah do vašeho práva k bytu. Trestní orgány budou případ řešit, což může motivovat nájemce k odchodu.

 

Je důležité dodržovat místní právní předpisy a postupovat legálně při řešení této situace. Může být vhodné konzultovat tuto záležitost s právním odborníkem, který vám poskytne konkrétní rady pro vaši situaci.